Verdere informatie

Bespaar geld en belastingen bij het kopen van een woning! - vraag ons team van experts hoe!

Met wie werken wijh

 • img not foundNiet-inwonende klanten
 • img not foundSpaanse belastingplichtige klanten
 • img not foundKlanten in de Yachting-branche
 • img not foundPrivate Banking-klanten
 • img not foundInvesteerders
 • img not foundOntwikkelaars
MORE INFO

Wat bieden we aan

 • img not foundMeertalig team
 • img not foundMeer dan 40 jaar bankervaring
 • img not foundEén contactpersoon
 • img not foundUitgebreid professioneel netwerk
 • img not foundOnafhankelijk en onpartijdig advies
 • img not foundEenvoudige en snelle processen
 • img not foundVertrouwelijkheid en gegevensbescherming
MORE INFO

Hypotheekberekening

img not found
LionsGate Capital Logo

Ons team biedt deskundig persoonlijk advies aan elke klant en transactie.

Lionsgate Capital biedt de mogelijkheid om klanten, die onroerend goed kopen, aanzienlijke bedragen te besparen op verschillende manieren, individueel en persoonlijk.

Met meer dan 50 jaar ervaring, is ons team gespecialiseerd in de financiële voordelen van hypotheken en hoe elke klant, die onroerend goed koopt in Spanje, zijn gelden kan optimaliseren.

Bij het kopen van een woning moet u de belastingen in acht nemen, met name vermogensbelasting en successierechten!

Ongeacht in welke fase van het aankoopproces u zich bevindt, ons team kan u verder helpen; neem contact op met ons en stel ons de vraag hoeveel u kunt besparen en hoe u uw aankoop van onroerend goed kunt optimaliseren.

Onze klanten zijn over de hele wereld verspreid en de eerste aanvraag kan via e-mail, telefonisch, via een Skype-gesprek of persoonlijk op kantoor.

We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen!

Lees verder

Lees verder hoe Lionsgate je kan helpen

Benefits to getting a Mortage

Voordelen om een hypotheek
te verkrijgen

Misschien zoekt u een hypotheek, ongeacht of u het geld nodig heeft. Dit is niet verrassend vanwege de lage rentetarieven ...

MORE INFO

img not found

Bespaar tijd en geld door met ons team samen te werken.

Wij zijn een team van ervaren professionals met uitstekende ervaring in de Spaanse banksector, die begrijpen ...

MORE INFO
img not found

8 eenvoudige stappen voor de beste hypotheek

Ons team maakt het proces eenvoudig voor al onze klanten, zij zorgen voor alles, van het eerste contact tot en met de voltooiing bij de notaris ...

MORE INFO

Balearen: Welkom in het paradijs

Onlangs verkozen door The Sunday Times tot "De stad bij uitstek om te leven ", met name Palma de Mallorca, de hoofdstad van een van de mooiste mediterrane eilanden.

Vanuit het hart van Palma helpt ons team klanten over de hele wereld met de beste structuur om onroerend goed in Spanje te kopen. Als u overweegt een woning in Spanje te kopen, kijken we ernaar uit te mogen helpen!

img not found

Juanita Casanas

President

Neem contact op met ons team

Voor het aanvragen van informatie over onze diensten en hoe we u kunnen verder helpen, vragen wij u het contactformulier in te vullen of ons een e-mail rechtstreeks op info@lionsgatecapital.com te sturen.

HOOFDKANTOOR

C/ Constitución 1, 1e verdieping

07001 Palma de Mallorca (Spanje)

Onze brochure downloaden

Voor meer informatie over onze diensten

DOWNLOADEN

Bereken nu uw hypotheek

Het duurt niet langer dan 20 seconden

BEREKENEN

Verzoek om informatie

Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie, en hoe we u verder kunnen helpen.

CONTACT OPNEMEN
Privacyverklaring

PRIVACY POLICY

1. USER INFORMATION

Lionsgate Capital S.L., from now on RESPONSIBLE, is Responsible for the User's personal data treatment and informs you that this data will be treated in accordance with the current personal data protection Legislation, the Regulation (UE) 2016/679 of 27th April 2016 (RGPD) relative to the physical person in respect to the treatment of personal data and free circulation of this data and the Organic Law (ES) (LOPD) relative to the data protection of personal character/nature, the following treatment information is available: 

Treatment purpose: maintain a business relationship with the User. The operations planned to accomplish the treatment are:
- Submission of  commercial advertising communications by email, fax, SMS, MMS, social communities or  any other electronic or physical means, present or future, that enables commercial communications. These communications will be made by the RESPONSIBLE and related to its products and services, or to its collaborators or suppliers with a promotion agreement has been reached. In this case, third parties will never have access to personal data.
- Carry out statistical studies.
- Process orders, requests or any type of petitions that are made by the user through any of the contact ways that are available.
- Forward the newsletter on the website.

Data conversation criteria: this will be kept while there is a mutual interest to maintain the aim of the treatment and when it is no longer necessary for this purpose, it will be eliminated with adequate security measures to guarantee the pseudonymisation of the data or its total destruction.

Communication of the data: data will not be communicated to third parties except by legal obligation.

Rights of the User:
- Right to withdraw consent at any time.
- Right of access, rectification, portability and deletion of your data and the limitation or opposition to its treatment.
- Right to submit a claim to the control authority (agpd.es) if it considers that the treatment does not comply with current regulations. 

Contact information to exercise your rights: 
Postal address: C/ Constitución 1, 1º 07001 Palma de Mallorca, Illes Balears
Email: info@lionsgatecapital.com


2. OBLIGATORY OR OPTIONAL CHARACTER OF THE INFORMATION PROVIDED BY THE USER

Users, by marking the corresponding boxes and entering data in the fields, marked with an asterisk (*) in the contact form or presented in download forms, expressly and freely and unequivocally accept that their data is necessary to meet the request, by the provider, being voluntary the inclusion of data in the remaining fields. The User guarantees that the personal data provided to the RESPONSIBLE person is true and is responsible for communicating any modification of them.

The RESPONSIBLE informs and expressly guarantees users that their personal data will not be transferred in any case to third parties, and that whenever they make any kind of transfer of personal data, the express, informed and unequivocal consent of the Users will be requested in advance. All data requested through the website are mandatory, as they are necessary for the provision of an optimal service to the User. In case all the data is not provided, it is not guaranteed that the information and services provided will be completely adjusted to your needs.

3. SECURITY MEASURES

According with the provisions of the current regulations on personal data  protection, the RESPONSIBLE is complying with all the provisions of the regulations RGPD and LOPD for the treatment of personal data and their responsibility, and manifestly with the principles described in the article 5 of the RGPD and in the article 4 of the LOPD, by which they are treated in a lawful, loyal and transparent manner in relation to the interested party and adequate, pertinent and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are treated.

The RESPONSIBLE ensures that it has implemented appropriate technical and organisational policies to apply the security measures established by the GDPR and the LOPD in order to protect the rights and freedoms of the Users and has communicated the appropriate information so that they can exercise them.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

Lionsgate Capital S.L., en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica (ES) (LOPD) relativa a la protección de datos de carácter personal, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:
- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
- Realizar estudios estadísticos.
- Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
- Remitir el boletín de noticias de la página web.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos que asisten al Usuario:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: Paseo del Borne, 17, 2º 07012 Palma de Mallorca, Illes Balears
Email: info@lionsgatecapital.com


2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y la LOPD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR y en el artículo 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.